keyboard_arrow_right
Tjenester vi kan tilby

Tjenester vi kan tilby

Vann og avløp

Aalerud AS har fokusert på VVS siden den beskjedne oppstarten i 1953, derfor har vi bygd opp lang erfaring og en meget bred kunnskapsbase for slike formål. Avløpsanlegg er samtidig ett av de sentrale temaene hos Norconsult, der den evige kampen mot etterslepet av ledninger og rør stadig er i gang. Miljødepartementet har introdusert nye forskrifter hva angår drikkevann og avløp nå i 2016, derfor blir dette en stadig større utfordring for staten. Store deler av avløpsnettet i Norge er foreldet, derfor må vi agere allerede nå dersom nordmenn skal drikke rent vann i fremtiden. Aalerud og Norconsult tilbyr en rekke tjenester for slike formål – uansett om det gjøres lokalt av beboerne eller av myndighetene.

Tekniske anlegg

En annen viktig del av kompetansen som Aalerud AS har bygd opp, er tekniske anlegg. Her kan vi tilby skreddersydde løsninger som omfatter det aller meste fra starten av prosjektet og frem til avdukingen av sluttproduktet. Vi kan tilby studier på forhånd, oppfølging under utbyggingen og prøving av alle anlegg på etterhånd. Her spesialiserer Aalerud AS seg på å minimere energiforbruket samtidig som man gjør anlegget mer bærekraftig og effektivt. Tekniske installasjoner innen en rekke ulike fagområder og lang erfaring med utviklingen av et godt inneklima gjør Aalerud til det rette stedet å gå til.

Verdiskapende utvikling

Utbyggingen av Norge fortsetter, og vi ser stadig flere områder og tettsteder blomstre frem. Som regel fokuserer man på såkalt sentrumsutvikling, der man planlegger fremtidens næringsvirksomhet i et område. Her er det ekstremt viktig å føre dialog med både lokalbefolkningen og myndighetene i området, slik at alle får komme med innslag og ideer. Etter grundige områdestudier kan man sette igang en handelsanalyse, der man ser over hvordan verdiskapningen vil påvirke utviklingen. Til slutt kommer strategien for utvikling av området, der man styrker servicetilbudet og ser over hvilke inngrep som må gjøres i den lokale infrastrukturen.

Multifunksjonalitet

Moderne teknologi lar oss få til det aller meste nå om dagen, samtidig som nye maskiner og anlegg stadig blir mindre i størrelsen. Slik kan man få til helt utrolig multifunksjonalitet, så lenge man vet hvordan man planlegger alt ned ti hver minste detalj. Det er her Aalerud kommer inn i bildet – vi vet nøyaktig hvordan man skaper et knutepunkt med både nærings-, handel- og kontorlokaler. Vi vet hvordan man bruker plassen optimalt og så effektivt som mulig. Små inngrep i eksiterende bygg kan gjøre undere, mens nybygg bør inneholde teknologi som er verdig ikke bare det 21. århundret, men som vil være bærekraftig i minst ett hundre år fremover i tid.

Landskapsarkitektur

Man tror det kanskje ikke, men god landskapsarkitektur kan gjøre undere – ikke bare med tanke på den visuelle fryden man får av å se på et stilig landskap, men også med tanke på nærmiljøet og miljøvennlighet. Ved hjelp av noen få inngrep kan man også øke produktiviteten på kontoret, fordi folk blir påvirket av sine omgivelser. Kommer man til jobben og skuer ut over et vakkert, gjennomtenkt område rundt kontoret vil man straks kjenne arbeidslysten stige. Dessuten kan en grundig planlegging av stier og veier rundt bygget øke effektiviteten av menneskestrømmen.

Miljøvennlige løsninger

Det aller viktigste med arbeidet til både Aalerud AS og Norconsult som selskapet er en del av i dag, er miljøvennlighet. Alt fokuseres på dette, men det betyr ikke at noen andre aspekter bør lide av den grunn. Miljøvennlighet lønner seg nemlig, spesielt i lengden. Ved å bruke energien mer effektivt samtidig som man satser på fornybare strømkilder kan man ikke bare senke sine kostnader, men også forsinke forfallet av bygningen. Her i Norge har man allerede strenge krav til miljøvennlighet, derfor er det viktig å ta kontakt med Aalerud før du begynner utbyggingen.