keyboard_arrow_right
Slik kan vi bygge mer klimavennlig

Slik kan vi bygge mer klimavennlig

Vi har gjentatte ganger nevnt vår aktive deltagelse i utviklingen av miljøvennlige bygninger og prosjekter generelt. Ingenting her i verden opptar oss mer enn en bærekraftig, klimafokusert fremtid. Ikke bare for oss, men for våre barn og barnebarn og oldebarn. Fremtiden begynner med oss, og det er vi som må ta ansvar for den egosentriske utviklingen vi har sett frem til nå. Ingen brydde seg om miljøet før i tiden, og det er vår generasjon som har måttet betale for dette. Dermed er det vår oppgave å etterlate oss en planet i bedre tilstand enn menneskene før oss. Starter vi en positiv utvikling i dag, vil fremtidige generasjoner følge i våre fotspor. Slik kan vi (før eller siden) bygge opp jordkloden til et idyllisk sted der menneskene lever i ett med naturen uten å begrense seg selv. Det startet i det små, men den siste tiden har klimavennlige bygg blitt en sentral del av vår kommende infrastruktur, spesielt her i Norge hvor befolkningen har et unikt forhold til naturen.

Fremtidens bygninger

Man kan si at menneskeheten står på kanten av stupet, men det ser ut til at vi har snudd oss rundt og funnet veien tilbake til tryggheten. Dette er selvsagt gode nyheter, men det er viktig at alle land i verden følger samme helomvending. Norge har gått foran som et eksempel, noe vi ser i de såkalte TEK10-kravene som regjeringen nylig innskjerpet. Fra og med januar 2016 har et nytt lovverk tredd i kraft, og nye bygninger må nå være cirka en tredel mer energieffektive. Alle deler av bygget må fokusere først og fremst på miljøet – alt annet har lavere prioritet. Dette gjelder både isolasjonen, energiforsyningen og vinduene. Et forbud mot fossilt brensel har kommet på plass, og byggenæringen har allerede stilt seg inn på den nye virkeligheten. Planen er at man skal komme så tett på såkalte «nullenergi»-bygninger frem til 2020. Etter planen skal det kun bygges slike bygninger i Norge om tre år, noe som betyr at landet vårt vil bli helt uavhengig av strømimport eller overdreven produksjon. Nullenergi-bygg skaper nemlig det meste av sitt forbruk på egen hånd, og er dermed nesten helt frakoblede fra fellesnettet.

Plusshus kommer

Ser man enda lenger fremover, kan man begynne å snakke om såkalte «plusshus». Dette er bygninger som genererer mer energi enn de faktisk bruker, altså sitter man igjen med et overskudd av strøm. Flere forskningssentre i Norge har jobbet i årevis med utviklingen av slike bygninger, og det ser ut til at fremtiden har kommet et skritt nærmere. Hvis utviklingen fortsetter i like høy fart som i dag, kan vi se frem til slike plusshus etter år 2030.

Næringsbyggene går foran

Man kan snakke mye om boligene her i Norge, men til syvende og sist er det privatpersonene som har ansvaret for oppgradering av sine leiligheter og hus. Etter hvert som moderne, miljøvennlig teknologi blir mer og mer tilgjengelig, vil nordmenn flest installere nye, bærekraftige anlegg på egen hånd. Derfor ligger fokuset på næringsbygg, spesielt kontorer – det er disse som bruker mest energi her i landet (opp mot 40% av det totale forbruket). De nye kravene fra TEK10 skal gjøre næringsbygg 38% mer effektive i forhold til tidligere krav, og alle nybygg må bruke alle miljøvennlige løsninger som finnes.

Klimavennlige bygg er allerede i utbyggingsfasen landet rundt, og det vil bli stadig flere av dem. Bedre isolasjon, smarte løsninger og bærekraftige varmeanlegg vil prege årene som kommer. Med tiden vil situasjonen kun bli mer omfattende, og nyskapende teknologier bli omfavnet av hele den siviliserte verden. Den neste store utfordringen blir å spre våre erfaringer og kunnskap til resten av verden – forhåpentligvis vil dette også skje raskt, slik at planeten vår slipper å lide på grunn av våre umettelige lyster.